Posiedzenia Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN

  • 13 lutego 2018 roku   

    dr hab. Tomasz Łyziak 
    "Empiryczne badania oczekiwań inflacyjnych. Proces formułowania i znaczenie ekonomiczne"

  • 12 grudnia 2017 roku 

    wspólne posiedzenie KNE PAN i KNOiZ, prof. Grzegorz W. Kołodko, prof. Andrzej Koźmiński
    "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm"

  • 12 września 2017 roku 

    dr Grzegorz Malinowski
    Nierówności i wzrost gospodarczy

  • 13 czerwca 2017 roku 

    wspólne seminarium KNE PAN i PTE 
    Ewolucja nauk ekonomicznych  –  relacje między dyscyplinami

  • 16 maja 2017 roku 

    dr hab. Karolina Safarzyńska
    Ekonomia ewolucyjna

  • 11 kwietnia 2017 roku   

    prof. Joanna Kotowicz-Jawor wraz z zespołem współpracowników (prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Tadeusz Baczko, prof. Urszula Grzelońska, dr Lesław Pietrewicz, dr Michał Zajfert) 
    "Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju"

  • 14 marca 2017 roku 

    prof. Marian Gorynia, prof. Krzysztof Jajuga, prof. Bogusław Fiedor oraz prof. Andrzej Wojtyna
    "Ewolucja nauk ekonomicznych – konwergencja czy dywergencja"

  • 29-30 września 2016 roku 

    wspólne posiedzenie czterech Komitetów PAN z obszaru nauk ekonomicznych (KNE, Komitetu  Nauk o Finansach, Komitetu Statystyki i Ekonometrii, Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzenia) połączone  z Jubileuszem WZIF UE we Wrocławiu
    „?”

  • 23 listopada 2016 roku   

    wspólne otwarte seminarium KNE PAN i PTE
    "Szanse i zagrożenia rozwoju gospodarki polskiej"

  • 15 listopada 2016 roku 

    prof. Witold Abramowicz, prof. Krzysztof Jajuga
    "Big Data w ekonomii…i nie tylko"

  • 14 czerwca 2016 roku 

    wspólne otwarte seminarium KNE PAN i PTE 
    Polski rozwój gospodarczy wobec trendów demograficznych

  • 17 maja 2016 roku 

    prof. Michał Konopczyński 
    Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej

  • 12 kwietnia 2016 roku 

    prof. Bazyli Czyżewski
    Renty polityczne w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa

  • 09 marca 2016 roku 

    prof. Eugeniusz Kwiatkowski - moderator 
    Procesy migracyjne  i rynek pracy w Polsce

  • 10 listopada 2015 roku 

    prof. Stanisław Owsiak
    „Instytucjonalne zmiany UE jako lekcje z kryzysu finansowego – próba oceny”

  • 16 czerwca 2015 roku   

    prof. Maciej Bałtowski i prof. Andrzej Matysiak 
    "Nowy pragmatyzm w ekonomii (na marginesie dyskusji nad teorią i metodologią nauk ekonomicznych"

  • 17 lutego 2015 roku 

    prof. Stanisław Urban, dr hab. Anna Olszańska oraz dr inż. Arkadiusz Piwowar Agrobiznes i biobiznes – teoria i stan faktyczny w Polsce