Aktualna struktura : prezydium oraz członkowie 

Current structure : presidium and members