Zapraszamy na specjalną jubileuszową konferencję naukową pt.

W poszukiwaniu lepszego świata – ekonomia i polityka

In Quest of a Better World: Economic and Politics

 

Konferencja organizowana jest przez Akademię Leona Koźmińskiego przy współpracy Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz PTE

Odbędzie się w dniach 28-29 stycznia 2019 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 59.

28 stycznia 2019 roku - World Day

29 stycznia 2019 roku - Dzień Polski

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji za pośrednictwem formularza na stronie internetowej https://form.jotform.com/83521887063967

Szczegółowy program konferencji

Detailed conference programe

 

plakat