1. prof. dr hab. Jadwiga ADAMCZYK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 2. dr hab. Jerzy BOEHLKE – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 3. prof. dr hab. Tadeusz BORYS – Uniwersytet Zielonogórski

 4. prof. dr hab. Adam BUDNIKOWSKI – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 5. prof. dr hab. Stanisław CZAJA – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

 6. prof. dr hab. Andrzej CZYŻEWSKI – Uniwersytet Zielonogórski

 7. prof. dr hab.Bazyli CZYŻEWSKI – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

 8. prof. dr hab. Bogusław FIEDOR – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

 9. dr hab. Jarosław GOŁĘBIEWSKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

 10. prof. dr hab. Stanisław GOMUŁKA – członek korepondent PAN

 11. prof. dr hab. Marian GORYNIA – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

 12. prof. dr hab. Krystian HEFFNER – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 13. prof. dr hab. Witold JUREK – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 14. prof. dr hab. Bogdan KLEPACKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

 15. prof. dr hab. Joanna KOTOWICZ-JAWOR - Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

 16. prof. dr hab. Andrzej KOŹMIŃSKI - członek korespondent PAN

 17. prof. dr hab. Elżbieta MĄCZYŃSKA-ZIEMACKA  - Szkoła Główna Handlowa

 18. prof. dr hab. Wiesław MUSIAŁ - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 19. dr hab. Anna Maria OLSZAŃSKA - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 20. prof. dr hab. Jerzy OSIATYŃSKI - Insytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa zm. 07 lutego 2022

 21. dr hab. Małgorzata PAŃKOWSKA - Uniwersytet Ekononiczny we Wrocławiu 

 22. dr hab. Jacek PIETRUCHA - Uniwersytet Ekononiczny w Katowicach 

 23. dr hab. Arkadiusz PIWOWAR - Uniwersytet Ekononiczny we Wrocławiu

 24. prof. dr hab. Walenty POCZTA - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 25.  prof. dr hab. Marian PODSTAWKA – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Insytut Badawczy, Warszawa

 26. prof. dr hab. Marek RATAJCZAK – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

 27. dr hab. Beata REFORMAT – Uniwersytet Ekononiczny w Katowicach

 28. prof. dr hab. Henryk RUNOWSKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 

 29. prof. dr hab. Andrzej SŁAWIŃSKI – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

 30. prof. dr hab. Krzysztof WACH - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 31. prof. dr hab. Aleksander WELFE - Uniwersytet Łódzki, członek rzeczywisty PAN

 32. prof. dr hab. Andrzej WIATRAK - Uniwersytet Warszawski

 33. prof. dr hab. Jerzy WILKIN – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, członek rzeczywisty PAN

 34. prof. dr hab. Andrzej WOJTYNA – Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

 35. prof. dr hab. Małgorzata ZALESKA - członek korespondent PAN