1. dr hab. Piotr BARTKOWIAK – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 2. dr hab. Agnieszka CHŁOŃ-DOMIŃCZAK – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 3. prof. dr hab. Andrzej CIEŚLIK – Uniwersytet Gdański

 4. dr hab. Katarzyna CZERNEK-MARSZAŁEK– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 5. prof. dr hab. Andrzej CZYŻEWSKI – Uniwersytet Zielonogórski

 6. prof. dr hab. Bazyli CZYŻEWSKI – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 7. prof. dr hab. Bogumiła DRELICH-SKULSKA - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 8. prof. dr hab. Bogusław FIEDOR – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 9. prof. dr hab. Stanisław GOMUŁKA – członek korepondent PAN

 10. prof. dr hab. Marian GORYNIA – członek korespondent PAN

 11. prof. dr hab. Jakub GROWIEC – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 12. prof. dr hab. Aleksander GRZELAK – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 13. prof. dr hab. Barbara JANKOWSKA - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 14. prof. dr hab. Ewa LECHMAN - Politechnika Gdańska

 15. prof. dr hab. Krzysztof MALAGA - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 16. dr hab. Paweł MARSZAŁEK - Uniwersystet Ekonomiczny w Poznaniu
 17. prof. dr hab. Elżbieta MĄCZYŃSKA-ZIEMACKA  - Szkoła Główna Handlowa

 18. dr hab. Ewa MIŃSKA-STRUZIK - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 19. prof. dr hab. Maciej MITRĘGA - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 20. prof. dr hab. Ewelina NOJSZEWSKA - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 21. prof. dr hab. Artur NOWAK-FAR - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 22. prof. dr hab. Walenty POCZTA - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 23. prof. dr hab. Marek RATAJCZAK – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

 24. dr hab. Tomasz SZAPIRO – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 25. prof. dr hab. Katarzyna SZARZEC – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

 26. prof. dr hab. Anna SZELĄGOWSKA – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

 27. prof. dr hab. Adam SZYSZKA - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 28. prof. dr hab. Joanna TYROWICZ - Uniwersytet Warszawski

 29. prof. dr hab. Krzysztof WACH - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 30. dr hab. Piotr WACHOWIAK – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 31. prof. dr hab. Marzenna WERESA - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 32. prof. dr hab. Andrzej WOJTYNA – Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

 33. prof. dr hab. Małgorzata ZALESKA - członek korespondent PAN