Przewodniczący / Chairman:

prof. dr hab. Bogusław FIEDOR - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Zastępcy / Deputy Chairmans:

prof. dr hab. Elżbieta MĄCZYŃSKA - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Walenty POCZTA - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Członkowie Prezydium / Presidium Members:

prof.dr hab. Jadwiga ADAMCZYK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Marian GORYNIA - Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

prof. dr hab. Andrzej WIATRAK - Uniwersytet Warszawski