Posiedzenia Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN

Meetings of the Committee of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences

 

 • 12 grudnia 2023 roku 

  "Czy rozwijać energetykę jądrową w Polsce?" / Should we develop nuclear energy in Poland?"
  Paneliści: dr inż Paweł Gajda, dr Andrzej Kassenberg, prof. Andrzej Szablewski

 • 30 listopada 2023 roku 

  "Czy Polsce grozi kryzys fiskalny?" /  Is Poland at risk of a fiscal crisis?
  Paneliści: prezes Paweł Borys, prof. Stanisław Gomułka, prof. Paweł Wojciechowski

 • 23 maja 2023 roku 

  "Państwo dystrybucyjne a europejski państwo rozwojowe" / The distribution state and the develeopment state
  Paneliśći: prof. Bogusław Fiedor, prof. Maciej Bałtowski

 • 23 listopada 2021 roku 

  "Członkostwo Polski w Unii Europejskiej  - koszty i korzyści " / Polish Membership In The European Union - Costs And Benefits
  Paneliści: prof. Tomasz Grosse; prof. Jan  Hagemejer, prof. Jan Jakub Michałek, prof. Witold Maciej Orłowski

 • 15 czerwca 2021 roku 

  "Polska transformacja energetyczna – przesłanki, szanse i zagrożenia" / Polish energy transformation - premises, opportunities and threats
  Paneliści: prof. Andrzej Szablewski Transformacja energetyczna - dokąd i jak szybko?; prof. Bogusław Fiedor Niemiecka Energiewende - lekcje dla Polski?; dyr. Grzegorz Wiśniewski Rola energetyki odnawialnej w transformacji energetycznej w Unii Europejskiej i w Polsce.

 • 21 kwietnia 2021 roku 

  "Koniec historii czy koniec kapitalizmu? Kierunki i granice ewolucji kapitalizmu" / End of history or end of capitalism? Directions and limits of the evolution of the capitalism
  Paneliści: prof. Peter Bofinger Ewolucja kapitalizmu jakiej potrzebujemy: zamiast rządów, które są pod kontrolą rynków, potrzebujemy rynków, które są pod kontrolą rządów; prof. Ryszard Rapacki Ewolucja i perspektywy kapitalizmu patchworkowego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej; prof. Andrzej Wojtyna Możliwe kierunki ewolucji kapitalizmu a regres transformacji systemowej w Polsce; prof. Elżbieta Mączyńska Społeczna gospodarka rynkowa – archaizm czy (po)pandemiczna szansa?

 • 02 lutego 2021 roku 

  "Finanse publiczne po COVID-19" / Public finance after the COVID-19
  Swoje poglądy na temat wyzwań i zagrożeń dla finansów publicznych i rozwoju gospodarczego zaprezentowało pięciu byłych ministrów finansów: prof. Jerzy Osiatyński, prof. Marek Belka, prof. Jerzy Hausner, dr Andrzej Raczko, dr Mateusz Szczurek.

 • 17 listopada 2020 roku 

  "Pandemia COVID-19 a finanse publiczne i stabilizacja makroekonomiczna – czy potrzebna jest zmiana paradygmatów?" / The COVID-19 pandemic, public finances and macroeconomic stabilization - is there a need for a paradigm shift?
  Paneliści: prof. Stanisław Gomułka Czy Polska może być drugą Grecją?, prof. Stanisław Owsiak Czy czas na nowe paradygmaty – perspektywa finansów publicznych?, prof. Marzanna Poniatowicz Reakcje fiskalne państw na kryzys COVID-19, prof. Małgorzata Zaleska Reakcja sieci bezpieczeństwa finansowego na skutki pandemii COVID-19

 • 02 października 2019 roku 

  prof. dr hab. Andrzej Szablewski
  "Elektroenergetyka w procesie zmiany paradygmatu. Przesłanki, kierunki oraz implikacje transformacji sektora"

 • 15 maja 2019 roku   

       prof. Jerzy Hausner 

      "Społeczna czasoprzestrzeń działalności gospodarczej"

 • 09 kwietnia 2019 roku 

  przy współpracy przy współpracy Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy OECD.  Na seminarium odbyła się prezentacja raportu wydanego przez OECD
  "Beyond GDP Measuring What Counts For Economic And Social Performance.

 • 12 stycznia 2019 roku   

  prof. dr hab. Jerzy Wilkin
  "Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski"

 • 11 grudnia 2018 roku 

  prof. Grzegorz W. Kołodkoa href="/images/stories/piki/KNE_PAN_wystąpienie_prof._Kołodko_11_czerwca_2013-3.pdf">">">">"Chiński rozwój gospodarczy:  socjalizm, kapitalizm, "chinizm""

 • 13 listopada 2018 roku   

       prof. Stanisław Gomułka 

      "Polska transformacja: niespodzianki  w latach 1990-2018 i ryzyka po roku 2020"

 • 12 grudnia 2017 roku 

  wspólne posiedzenie KNE PAN i KNOiZ, prof. Grzegorz W. Kołodko, prof. Andrzej Koźmińskia href="/images/stories/pliki/KNE_PAN_wystąpienie_prof._Kołodko_11_czerwca_2013-3.pdf&qot;>">">"Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm"

 • 12 września 2017 roku 

  dr Grzegorz Malinowski
  Nierówności i wzrost gospodarczy

 • 13 czerwca 2017 roku 

  wspólne seminarium KNE PAN i PTE 
  Ewolucja nauk ekonomicznych  –  relacje między dyscyplinami

 • 16 maja 2017 roku 

  dr hab. Karolina Safarzyńska
  Ekonomia ewolucyjna

 • 11 kwietnia 2017 roku   

  prof. Joanna Kotowicz-Jawor wraz z zespołem współpracowników (prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Tadeusz Baczko, prof. Urszula Grzelońska, dr Lesław Pietrewicz, dr Michał Zajfert) 
  "Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju"

 • 14 marca 2017 roku 

  prof. Marian Gorynia, prof. Krzysztof Jajuga, prof. Bogusław Fiedor oraz prof. Andrzej Wojtyna "Ewolucja nauk ekonomicznych – konwergencja czy dywergencja"

 • 29-30 września 2016 roku 

  wspólne posiedzenie czterech Komitetów PAN z obszaru nauk ekonomicznych (KNE, Komitetu  Nauk o Finansach, Komitetu Statystyki i Ekonometrii, Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzenia) połączone  z Jubileuszem WZIF UE we Wrocławiu
  „?”

 • 23 listopada 2016 roku   

  wspólne otwarte seminarium KNE PAN i PTE
  "Szanse i zagrożenia rozwoju gospodarki polskiej"

 • 15 listopada 2016 roku 

  prof. Witold Abramowicz, prof. Krzysztof Jajuga "Big Data w ekonomii…i nie tylko"

 • 14 czerwca 2016 roku 

  wspólne otwarte seminarium KNE PAN i PTE 
  Polski rozwój gospodarczy wobec trendów demograficznych

 • 17 maja 2016 roku 

  prof. Michał Konopczyński 
  Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej

 • 12 kwietnia 2016 roku 

  prof. Bazyli Czyżewski
  Renty polityczne w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa

 • 09 marca 2016 roku 

  prof. Eugeniusz Kwiatkowski - moderator 
  Procesy migracyjne  i rynek pracy w Polsce

 • 10 listopada 2015 roku 

  prof. Stanisław Owsiak
  „Instytucjonalne zmiany UE jako lekcje z kryzysu finansowego – próba oceny”

 • 16 czerwca 2015 roku   

  prof. Maciej Bałtowski i prof. Andrzej Matysiak 
  "Nowy pragmatyzm w ekonomii (na marginesie dyskusji nad teorią i metodologią nauk ekonomicznych"

 • 17 lutego 2015 roku 

  prof. Stanisław Urban, dr hab. Anna Olszańska oraz dr inż. Arkadiusz Piwowar Agrobiznes i biobiznes – teoria i stan faktyczny w Polsce

 

 

 

 

 

 

 • 11 czerwca 2013 roku

  prof. Grzegorz W. Kołodkoa href="/images/stories/piki/KNE_PAN_wystąpienie_prof._Kołodko_11_czerwca_2013-3.pdf">">"Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości"