Przewodniczący / Chairman:

prof. dr hab. Marzenna WERESA - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Zastępcy / Deputy Chairmans:

prof. dr hab. Katarzyna SZARZEC - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Krzysztof WACH - Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie


Członkowie Prezydium / Presidium Members:

prof.dr hab. Bogusława DRELICH-SKULSKA - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Jakub GROWIEC - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

dr hab. Ewa MIŃSKA-STRUZIK - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Honorowy Przewodniczący / Honorary Chairman:

prof. dr hab. Bogusław FIEDOR - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu