Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN zapraszają na wspólnie organizowane seminarium:

 

Implikacje członkostwa Ukrainy w UE dla polskiego sektora rolno-spożywczego 

 

Implications of Ukraine's membership in the EU for the Polish agri-food sector

 

 Seminarium odbędzie się w trybie zdalnym (online) na platformie MS Teams w dniu 14 maja (May) 2024 r. (wtorek/ Tuesday) o godz. 15:00

 

 

 Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania / Clik here to join the meeting 

 

Program seminarium:

15.00 Powitanie uczestników i wprowadzenie przez przedstawicieli współorganizatorów:

prof. dr hab. Marzenna Weresa– Szkoła Główna Handlowa, przewodnicząca KNE PAN

prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prezes PTE

prof. dr hab. Andrzej Szablewski – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

 

15.10- 16.10 - Wystąpienia panelistów (ok. 20 minutowe)

dr hab. Paweł Chmieliński, prof. IRWiR PAN - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

prof. dr hab. Szczepan Figiel – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

dr hab. inż. Mariusz Hamulczuk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

16.10-17.10 – Pytania, komentarze, dyskusja

17.10-17.30 - Wystąpienia końcowe panelistów

17.30-17.40 – Podsumowanie i zakończenie

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Szablewski