Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zapraszają na wspólnie organizowane seminarium:

 

CZY ROZWIJAĆ ENERGETYKĘ JĄDROWĄ W POLSCE? 

SHOULD WE DEVELOP NUCLEAR ENERGY IN POLAND?

 

Seminarium odbędzie się w trybie online na platformie MS Teams w dniu 12 grudnia / December 2023 r. (wtorek / Tuesday) w godz. 15.00 - 17.30.

 

Program seminarium:

 

15.00 Powitanie uczestników i wprowadzenie przez przedstawicieli współorganizatorów / Welcoming of the participants and introduction by representatives of the co-organizers:

prof. Bogusław Fiedor – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przewodniczący KNE PAN

prof. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prezes PTE

prof. Andrzej Szablewski – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

15.10- 16.10 - Wystąpienia panelistów (ok. 20 minutowe) /  Panelists' speaches (about 20 minutes) 

dr inż. Paweł Gajda – Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

dr Andrzej Kassenberg – Współzałożyciel/Senior ekspert Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju

prof. Andrzej Szablewski - Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

16.10-17.10 – Pytania, komentarze, dyskusja /  Questions, comments, discussion 

17.10-17.30 - Wystąpienia końcowe panelistów

17.30-17.40 – Podsumowanie i zakończenie

Moderator: prof. Bogusław Fiedor

Seminarium będzie nagrywane i udostępnione w Internecie. / The seminar will be recorded and made available online.

 

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania / click here to join the meeting