Komitet Nauk Ekonomicznych PAN i Rada Naukowa PTE, we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN, organizują seminarium naukowe:  

CZY POLSCE GROZI KRYZYS FISKALNY? /  IS POLAND AT RISK OF A FISCAL CRISIS?

Seminarium odbędzie się w trybie online na platformie MS Teams w dniu 30 listopada 2023 r. (czwartek) w godz. 15.00 - 17.30.

 

Program seminarium:

15.00 Powitanie uczestników i wprowadzenie przez przedstawicieli współorganizatorów / Welcoming of the participants and introduction by representatives of the co-organizers  :

prof. Bogusław Fiedor – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przewodniczący KNE PAN

prof. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prezes PTE

prof. Andrzej Szablewski – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

15.10- 16.10 - Wystąpienia panelistów (ok. 20 minutowe)  / Panelists' speaches (about 20 minutes)

Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

prof. Stanisław Gomułka – Główny Ekonomista Business Centre Club

prof. Paweł Wojciechowski - Instytut Finansów Publicznych oraz Wszechnica Polska Akademia N

16.10-17.10 – Pytania, komentarze, dyskusja /  Questions, comments, discussion 

17.10-17.30 - Wystąpienia końcowe panelistów

17.30-17.40 – Podsumowanie i zakończenie

 

Moderatorzy: prof. Bogusław Fiedor, prof. Marek Kośny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Przewodniczący Rady Naukowej PTE

Seminarium będzie nagrywane i udostępnione w Internecie.

 

kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania / click here to join the meeting