Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zapraszają na wspólnie organizowane seminarium:

 

PAŃSTWO DYSTRYBUCYJNE A PAŃSTWO ROZWOJOWE

THE DISTRIBUTION STATE AND THE DEVELOPMENT STATE

 

Seminarium odbędzie się w trybie online na platformie MS Teams w dniu 23 maja (may) 2023 r. (wtorek / tuesday) o godz. 15.00.

 

Wprowadzenie do tematu seminarium / Introduction to the theme of the seminar

 

Program seminarium:

 

15.00 – Powitanie uczestników i wprowadzenie przez przedstawicieli współorganizatorów / Welcoming of the participants and introduction by representatives of the co-organizers :

     prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przew. KNE PAN

     prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prezes PTE

     prof. dr hab. Andrzej Szablewski – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
    

15.20- 16.00 - Wystąpienia panelistów (ok. 20 minutowe) / Panelists speaches (about 20 minutes)

prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Maciej Bałtowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

16.00-17.00 – Pytania, komentarze, dyskusja /  Questions, comments, discussion

17.00-17.30 – Podsumowanie i zakończenie

 

Moderatorzy:

dr hab. Marek Kośny, prof. UEW

prof. dr hab. Bogusław Fiedor

 

kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania / click here to join the meeting

 

Sprawozdanie