Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zapraszają na wspólnie organizowane seminarium:

Czy polskiej gospodarce zagraża stagflacja i recesja?

 

Is the Polish economy threatened by stagflation and recession?

 

Seminarium odbędzie się w trybie online na platformie MS Teams w dniu 30 listopada (november) 2022 r. (środa) o godz. 15.00.

 KLIKNIJ, ABY DOŁĄCZYĆ DO SPOTKANIA

 

                                                           Program seminarium:

15.00 – Powitanie uczestników i wprowadzenie przez przedstawicieli współorganizatorów:

Prof. Bogusław Fiedor – przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN

Prof. Marian Gorynia – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Prof. Andrzej Szablewski – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN ds. Naukowych

15.10- 16.10- Wystąpienia panelistów (kolejność alfabetyczna)

dr Piotr Bujak - Główny Ekonomista Banku PKO BP

dr Sławomir Dudek – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Forum Obywatelskiego      Rozwoju - Główny Ekonomista

dr Wojciech Paczos – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Cardiff University

16.10-17.10 - Pytania, komentarze, dyskusja

 17.10-17.20 – Podsumowanie i zakończenie

 Moderatorzy:  prof. dr hab. Bogusław Fiedor, przewodniczący KNE PAN, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. prof. UEW Marek Kośny, przewodniczący Rady Naukowej PTE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu