Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zapraszają na wspólnie organizowane seminarium nt:

POLSKA GOSPODARKA WOBEC WYZWAŃ WEWNĘTRZNYCH I GEOPOLITYCZNYCH PO AGRESJI ROSJI NA UKRAINĘ

THE POLISH ECONOMY AGAINST INTERNAL AND GEOPOLITICAL CHALLENGES AFTER RUSSIA'S AGGRESSION TO UKRAINE

Seminarium odbędzie się w trybie online na platformie MS Teams w dniu 19 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00.

Wprowadzenie do tematu seminarium / Introduction to the topic of the seminar

Program seminarium / Program of the seminar:

14.00 – Powitanie uczestników i wprowadzenie przez przedstawicieli współorganizatorów:

prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przewodniczący    Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN

prof. dr hab. Marian Gorynia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prezes PTE

prof. dr hab. Andrzej Szablewski – Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN

14.10- 15.10 - Wystąpienia panelistów (ok. 15 minutowe) / Panelists' presentations (approx. 15 minutes)

prof. dr hab. Jerzy Hausner – przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit 

prof. dr hab. Gertruda Uścińska  – prezes ZUS, przewodnicząca Komitetu Nauk o Pracy
  i  Polityce Społecznej  PAN

dyr. Piotr Arak – dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

dr hab. Marek Kośny, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przewodniczący Rady Naukowej PTE

15.10-16.00 – Pytania, komentarze, dyskusja / Questions, commentary, discussion

16.00-16.30 – Podsumowanie i zakończenie / Summary and conclusion

Moderatorzy:  prof. dr hab. Łukasz Hardt – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes PTE

             prof. dr hab.  Bogusław Fiedor – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przewodniczący KNE PAN

Link do spotkania w zaproszeniu / link to the meeting in invitation

SPRAWOZDANIE / REPORT (IN POLISH)

LINK DO NAGRANIA / LINK TO THE RECORDING