Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zapraszają na wspólnie organizowane seminarium nt.:

POLITYKA KLIMATYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ. ANALIZA KORZYŚCI I KOSZTÓW

CLIMATE POLICY OF THE EUROPEAN UNION. BENEFIT AND COST ANALYSIS

Seminarium odbędzie się w trybie online na platformie MS Teams w dniu 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 (21 JUNE 2022 Tuesday at 15.00)


Wprowadzenie do tematu seminarium  / Introduction to the topic of the seminar.
Program seminarium:


15.00 – Powitanie uczestników i wprowadzenie przez przedstawicieli współorganizatorów:

prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN
prof. dr hab. Marian Gorynia – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
prof. dr hab. Andrzej Szablewski – Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN


15.10- 16.00 - Wystąpienia panelistów (ok. 15 minutowe) / Panelists' presentations (approx. 15 minutes)

· prof. dr hab. Andrzej Graczyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
· Grzegorz Wiśniewski (Instytut Energetyki Odnawialnej)
· dr hab. inż. prof. UŁ Tomasz Motowidlak (Uniwersytet Łódzki)


16.00-16.45 – Pytania, komentarze, dyskusja / Question, commentaries, discussion
16.45-17.10 – Podsumowanie i zakończenie / Summary and conclusion

Moderator: prof. dr hab. Bogusław Fiedor – Przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania / Click here to join the meeting

Link do spotkania w zaproszeniu / Link to the meeting in the invitation

LINK DO NAGRANIA / LINK TO THE RECORDING