Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN uprzejmie zapraszają na wspólnie organizowane seminarium:

POLSKA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA - PRZESŁANKI, SZANSE I ZAGROŻENIA

POLISH ENERGY TRANSFORMATION - PREMISES, OPPORTUNITIES AND THREATS

Seminarium odbędzie się formie zdalnej (on-line) na platformie MS Teams w dniu 15 czerwca b.r. (wtorek), a przewidywany czas trwania: godz. 12.00-14.30.

Program seminarium:

12.00 – 12.05 - Otwarcie seminarium: Prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes PTE, Prof. Marian Gorynia, Przewodniczący RN PTE, członek Prezydium KNE PAN, Prof. Walenty Poczta, Wice-przewodniczący KNE PAN, Prof. Krzysztof Bartosik, Z-ca dyrektora INE PAN ds. naukowych.

12.05 - 13.05 - Wygłoszenie wystąpień panelistów (20 minutowych): - Prof. Andrzej Szablewski (dyrektor INE PAN), Transformacja energetyczna - dokąd i jak szybko? - Prof. Bogusław Fiedor (przewodniczący KNE PAN, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Niemiecka Energiewende - lekcje dla Polski? - Pan Grzegorz Wiśniewski (dyrektor Instytutu Gospodarki Odnawialnej w Warszawie), Rola energetyki odnawialnej w transformacji energetycznej w Unii Europejskiej i w Polsce

13.05 – 13.55 - Otwarta dyskusja

13.55 – 14.10 - Podsumowujące wystąpienia panelistów (3 x 5 min.)

14.10 – 14.30 - Zakończenie seminarium: Prof. Marian Gorynia, przewodniczący RN PTE, Prof. Walenty Poczta, wice-przewodniczący KNE PAN

Moderatorzy seminarium: Prof. Marian Gorynia, przewodniczący RN PTE i Prof. Walenty Poczta – wice-przewodniczący KNE PAN

W celu uczestnictwa proszę o skorzystanie z poniższego linku:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Sprawozdanie