gospodarka Polski

 •                                                             

    

  Ekonomiści o zagrożeniach dla polskiej gospodarki

  Wnioski z konferencji

  L1080027

   Otwarcie konferencji

  Konferencja odbyła się  24 kwietnia  2018 r.  (wtorek) w godz. 10.00 – 14.30 w Sali Marii Skłodowskiej-Curie w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

  Konferencja współorganizowana była przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN,  Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Konferencję Rektorów Uczelni Ekonomicznych.

  Merytoryczną ogólną przesłankę do zorganizowania proponowanego wydarzenia stanowi przekonanie, że powinnością ekonomistów jest uczestnictwo w życiu społecznym i zabieranie głosu w sprawach o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego kraju. Powodem szczególnym jest to, że następują obecnie fundamentalne zmiany w sytuacji gospodarczej Polski, zarówno w jej otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnątrz kraju, w tym w szczególności w polityce gospodarczej.  Część zmian ma charakter obiektywny, w tym zwłaszcza te wynikające z megatrendów ekonomiczno-technologicznych i światowej koniunktury gospodarczej, część natomiast generowana jest przez polityków i byłoby dziwne, gdyby środowisko ekonomistów nie odniosło się do nich.

  Konferencja będzie jednym z wydarzeń poprzedzających X Kongres Ekonomistów Polskich, który odbędzie się na jesieni 2019 r.

  Przebieg obrad był transmitowany na żywo online. Link do wydarzenia jest na stronie WWW.pte.pl. Po zakończeniu konferencji zapis stenograficzny oraz audio-wideo zostaną zamieszczone na stronie internetowej PTE (http:/www.pte.pl/konferencje) oraz KNE PAN (http:/WWW.knepan.pl).

  Uprzejmie prosimy o elektroniczne zgłoszenie swojego udziału w konferencji w terminie do 17 kwietnia br. na adres  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub   telefonicznie: (22) 55 15 415. (Ponadto informujemy, że o zapisie na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń). Udział w konferencji jest nieodpłatny.

   

  Program konferencji

  24 kwietnia 2018 r.

  Pałac Staszica, Sala im. M. Skłodowskiej-Curie, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

   

  10.00  –  Powitanie uczestników konferencji i wprowadzenie – Powitanie uczestników konferencji i wprowadzenie – Prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Prof. Andrzej Chochół, przewodniczący KRUE, Prof. Andrzej Szablewski, z-ca dyrektora INE PAN, Prof. Bogusław Fiedor, p.o. przewodniczący KNE PAN, Prof. Marian Gorynia, przewodniczący Rady Naukowej PTE, prezentacja

   

  10.15 –   11.45 – Część I – Wystąpienia programowe

           Prof. Ryszard Rapacki (SGH) – Model kapitalizmu w Polsce. Zagrożenia i pożądane kierunki zmian -  referat

           Prof. Andrzej Wojtyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – komentarz

           Prof. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Prof. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa) – Zagrożenia dla stabilności i rozwoju gospodarczego Polski. Jaka powinna być polityka gospodarcza? - referat

            Prof. Stanisław Gomułka (członek PAN) - komentarz

            Prof. Marek Belka (członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN) – Zagrożenia dla pozycji Polski w Unii Europejskiej. Jaka powinna być strategia integracji? - referat

            Prof. Witold Orłowski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula) - komentarz

   

  11.45 – 12.15 – dyskusja

  12.15 – 12. 45 – przerwa (w trakcie o godz. 12.30 wybory uzupełniające przewodniczącego KNE PAN)

   

  12.45 – 13.45 – Część II – Wystąpienia panelistów – prowadzenie: prof. Marian Gorynia

         Prof. Bogusław Fiedor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

         Prof. Elżbieta Mączyńska (Szkoła Główna Handlowa)

         Prof. Jerzy Wilkin (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa)

  13.45 – 14.15 – dyskusja

  14.15 – 14.30 – podsumowanie i zakończenie – Prof. Elżbieta Mączyńska i Prof. Marian Gorynia

   

   L1080070

  Prof. Jerzy Hausner (KNE PAN)

   

  L1080079

  Prof. Stanisław Gomułka (KNE PAN)

  L1080084

  Prof. Marek Belka (KNE PAN)

  L1080123

  Uczesnicy konferencji

  L1080064

   

  Rada Programowa i Komitet Organizacyjny

   

  Rada Programowa

  Przewodniczący – prof. Marian Gorynia, przewodniczący Rady Naukowej PTE; prof. Andrzej Chochół, przewodniczący KRUE; prof. Bogusław Fiedor p.o. przewodniczący KNE PAN;  prof. Stanisław Gomułka, członek PAN; prof. Elżbieta Mączyńska, prezes PTE; prof. Witold Orłowski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula; prof. Emil Panek, członek KNE PAN;  prof. Andrzej Szablewski, zastępca dyrektora ds. naukowych INE PAN; prof. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN;  prof. Andrzej Wojtyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  Komitet Organizacyjny

  Przewodniczący – prof. Eugeniusz Kwiatkowski, członek Prezydium RN PTE; prof. Joanna Kotowicz-Jawor, członek Prezydium RN PTE; dr Jerzy Kaźmierczyk, sekretarz RN PTE; Anna Kucharczyk i Krystyna Łuszczyńska, Biuro Zarządu Krajowego PTE; Elżbieta Magdalińska – Sekretariat KNE PAN