zarządzanie zasobami ludzkimi

 •  

  W roku 2019 ukazała się ksiązka 

  EWOLUCJA NAUK EKONOMICZNYCH. JEDNOŚĆ A RÓŻNORODNOŚĆ. RELACJE DO INNYCH NAUK. PROBLEMY KLASYFIKACYJNE

  redakcja naukowa: prof. dr hab. Marian Gorynia.

   Ewolucja nauk ekon Cover

  Książka zawiera materiały z konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w 2018 roku.

  Spis treści


  Wprowadzenie
  Marian Gorynia
  Współczesne nauki ekonomiczne – tożsamość, ewolucja, klasyfikacje

  Bogusław Fiedor
  Podział na ortodoksję i heterodoksję w świetle potrzeby pluralizmu metodologicznego w ekonomii, perspektywa mikroekonomiczna


  Jerzy Wilkin
  Nauka przekracza wszelkie granice, także w ekonomii

  Andrzej Wojtyna
  Trwałe czy przejściowe zmiany w badaniach ekonomicznych w reakcji na ostatni kryzys?

  Stanisław Flejterski
  Współczesne nauki o finansach – status metodologiczny, struktura, otoczenie, paradygmaty

  Stanisław Sudoł
  Nauki o zarządzaniu. Pojęcie zarządzania, zakres i granice nauk
  o zarządzaniu, ich miejsce w klasyfikacji nauk oraz subdyscypliny

  Wojciech Czakon
  Tożsamość nauk o zarządzaniu – rozwój, legitymizacja, wyróżniki


  Mirosław Szreder
  Rola badań statystycznych w naukach ekonomicznych w świetle nowych możliwości określanych mianem big data


  Krzysztof Jajuga
  Nauki ekonomiczne – dylematy klasyfikacji dyscyplin. Tendencje zmian

  .
  Irena E. Kotowska
  Ewolucja badań nad procesami ludnościowymi i relacji między demografią a naukami ekonomicznymi– zarys problematyki.


  Elżbieta Gołata, Maciej Beręsewicz
  Przyszłość badań statystycznych wobec potrzeb społecznych i gospodarczych na przykładzie spisu ludności


  Marta Juchnowicz
  Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi – w kierunku kapitału ludzkiego


  Eugeniusz Kwiatkowski
  Kierunki i charakter badań w ekonomii pracy oraz jej relacje do dziedzin i dyscyplin naukowych.