„Ekonomista” (dwumiesięcznik),
wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym,
red. nacz. czł. koresp. PAN Zdzisław SADOWSKI,
redakcja : 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49, PT Ekonomiczne,
tel. (+48 22) 827-50-31 wew. 217.

 


Podkategorie