W roku 2019 ukazała się ksiązka 

EWOLUCJA NAUK EKONOMICZNYCH. JEDNOŚĆ A RÓŻNORODNOŚĆ. RELACJE DO INNYCH NAUK. PROBLEMY KLASYFIKACYJNE

redakcja naukowa: prof. dr hab. Marian Gorynia.

 Ewolucja nauk ekon Cover

Książka zawiera materiały z konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w 2018 roku.

Spis treści


Wprowadzenie
Marian Gorynia
Współczesne nauki ekonomiczne – tożsamość, ewolucja, klasyfikacje

Bogusław Fiedor
Podział na ortodoksję i heterodoksję w świetle potrzeby pluralizmu metodologicznego w ekonomii, perspektywa mikroekonomiczna


Jerzy Wilkin
Nauka przekracza wszelkie granice, także w ekonomii

Andrzej Wojtyna
Trwałe czy przejściowe zmiany w badaniach ekonomicznych w reakcji na ostatni kryzys?

Stanisław Flejterski
Współczesne nauki o finansach – status metodologiczny, struktura, otoczenie, paradygmaty

Stanisław Sudoł
Nauki o zarządzaniu. Pojęcie zarządzania, zakres i granice nauk
o zarządzaniu, ich miejsce w klasyfikacji nauk oraz subdyscypliny

Wojciech Czakon
Tożsamość nauk o zarządzaniu – rozwój, legitymizacja, wyróżniki


Mirosław Szreder
Rola badań statystycznych w naukach ekonomicznych w świetle nowych możliwości określanych mianem big data


Krzysztof Jajuga
Nauki ekonomiczne – dylematy klasyfikacji dyscyplin. Tendencje zmian

.
Irena E. Kotowska
Ewolucja badań nad procesami ludnościowymi i relacji między demografią a naukami ekonomicznymi– zarys problematyki.


Elżbieta Gołata, Maciej Beręsewicz
Przyszłość badań statystycznych wobec potrzeb społecznych i gospodarczych na przykładzie spisu ludności


Marta Juchnowicz
Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi – w kierunku kapitału ludzkiego


Eugeniusz Kwiatkowski
Kierunki i charakter badań w ekonomii pracy oraz jej relacje do dziedzin i dyscyplin naukowych.