Posiedzenia Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN

 • 11 grudnia 2018 roku 

  prof. Grzegorz W. Kołodko
  "Chiński rozwój gospodarczy:  socjalizm, kapitalizm, "chinizm""

 • 13 llistopada 2018 roku   

       prof. Stanisław Gomułka 

      "Polska transformacja: niespodzianki  w latach 1990-2018 i ryzyka po roku 2020"

 • 11 września 2018 roku 

  prof. Łukasz Hardt wraz zespołem
  "Metaekonomia, zagadnienia filozofii ekonomii" 

 • 12 czerwca 2018 roku   

  dr hab. Michał Krawczyk
  "Ekonomia eksperymentalna : wybrane zagadnienia metodologiczne z uwzględnieniem aspektów etycznych"

 • 13 lutego 2018 roku   

  dr hab. Tomasz Łyziak 
  "Empiryczne badania oczekiwań inflacyjnych. Proces formułowania i znaczenie ekonomiczne"

 • 12 grudnia 2017 roku 

  wspólne posiedzenie KNE PAN i KNOiZ, prof. Grzegorz W. Kołodko, prof. Andrzej Koźmiński
  "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm"

 • 12 września 2017 roku 

  dr Grzegorz Malinowski
  Nierówności i wzrost gospodarczy

 • 13 czerwca 2017 roku 

  wspólne seminarium KNE PAN i PTE 
  Ewolucja nauk ekonomicznych  –  relacje między dyscyplinami

 • 16 maja 2017 roku 

  dr hab. Karolina Safarzyńska
  Ekonomia ewolucyjna

 • 11 kwietnia 2017 roku   

  prof. Joanna Kotowicz-Jawor wraz z zespołem współpracowników (prof. Elżbieta Mączyńska, prof. Tadeusz Baczko, prof. Urszula Grzelońska, dr Lesław Pietrewicz, dr Michał Zajfert) 
  "Innowacyjność polskiej gospodarki w przejściowej fazie rozwoju"

 • 14 marca 2017 roku 

  prof. Marian Gorynia, prof. Krzysztof Jajuga, prof. Bogusław Fiedor oraz prof. Andrzej Wojtyna
  "Ewolucja nauk ekonomicznych – konwergencja czy dywergencja"

 • 29-30 września 2016 roku 

  wspólne posiedzenie czterech Komitetów PAN z obszaru nauk ekonomicznych (KNE, Komitetu  Nauk o Finansach, Komitetu Statystyki i Ekonometrii, Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzenia) połączone  z Jubileuszem WZIF UE we Wrocławiu
  „?”

 • 23 listopada 2016 roku   

  wspólne otwarte seminarium KNE PAN i PTE
  "Szanse i zagrożenia rozwoju gospodarki polskiej"

 • 15 listopada 2016 roku 

  prof. Witold Abramowicz, prof. Krzysztof Jajuga
  "Big Data w ekonomii…i nie tylko"

 • 14 czerwca 2016 roku 

  wspólne otwarte seminarium KNE PAN i PTE 
  Polski rozwój gospodarczy wobec trendów demograficznych

 • 17 maja 2016 roku 

  prof. Michał Konopczyński 
  Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej

 • 12 kwietnia 2016 roku 

  prof. Bazyli Czyżewski
  Renty polityczne w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa

 • 09 marca 2016 roku 

  prof. Eugeniusz Kwiatkowski - moderator 
  Procesy migracyjne  i rynek pracy w Polsce

 • 10 listopada 2015 roku 

  prof. Stanisław Owsiak
  „Instytucjonalne zmiany UE jako lekcje z kryzysu finansowego – próba oceny”

 • 16 czerwca 2015 roku   

  prof. Maciej Bałtowski i prof. Andrzej Matysiak 
  "Nowy pragmatyzm w ekonomii (na marginesie dyskusji nad teorią i metodologią nauk ekonomicznych"

 • 17 lutego 2015 roku 

  prof. Stanisław Urban, dr hab. Anna Olszańska oraz dr inż. Arkadiusz Piwowar Agrobiznes i biobiznes – teoria i stan faktyczny w Polsce