Wspólnie z Prof. Bogdanem Nogalskim, przewodniczącym Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, uprzejmie zapraszamy na połączone posiedzenie plenarne KNE PAN oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN poświęcone debacie nt.

 

NOWY PRAGMATYZM KONTRA NOWY NACJONALIZM

 

W debacie udział wezmą Prof. Grzegorz W. Kołodko i Prof. Andrzej K. Koźmiński, autorzy książki wydanej pod tym samym tytułem jesienią br. przez Wydawnictwo Prószyński i S-ka. Dzięki uprzejmości Autorów oraz życzliwości Wydawnictwa książka została przesłana wszystkim członkom KNE oraz KNOiZ PAN.

Porządek debaty:


• Powitanie uczestników posiedzenia plenarnego przez przewodniczących Komitetów
• Wystąpienia programowe autorów:
- Prof. Grzegorz W. Kołodko
- Prof. Andrzej K. Koźmińskiego
• Dyskusja
Debatę poprowadzi Prof. Marian Gorynia.

 


Posiedzenie odbędzie się 12 grudnia 2017 r. (wtorek) w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 w Pałacu Staszica, sala Marii Skłodowskiej-Curie, I piętro, nr 123, pocz. godz. 13.00.

Podkategorie